Bệnh viện cũng thiếu thuốc

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Bệnh viện không thuốc, bệnh nhân muốn lành bệnh chỉ có một cách duy nhất là mang đơn thuốc của bác sĩ khám kê ra ngoài mua với giá cắt cổ của tư nhân để các bác sĩ điều trị có thuốc tiêm cho người bệnh.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=57&NewsId=60656