Bến đỗ bình yên

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Sáng nay, thức dậy muộn, quáng quàng lo cho con tới trường, Mỹ chạy thẳng vào công ty, chưa kịp ăn gì. Đang làm, Mỹ thấy chân tay bủn rủn, người lả dần rồi trời đất tối sầm lại.

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/cong-doan/214842.asp