Bê thui Cầu Mống, từ món ăn chơi thành đặc sản…

    Gốc

    “Bất Thực bê thui bất đáo Quảng Nam”! Câu cửa miệng của cánh lái xe đường dài Bắc - Nam nghe chừng hơi quá, nhưng ngẫm lại thấy cũng chí lý! Nếu bạn không tin, xin một lần ghé ngôi làng nằm ở phía Bắc đầu cầu Câu Lâu trên tuyến QL1A, cây cầu bắc qua sông Thu Bồn, thưởng thức món bê thui.

      Nguồn Đại Đoàn Kết: http://antg.cand.com.vn/vi-vn/ktvhkh/2008/1/65383.cand