Bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai

    Báo VTC News
    Gốc

    Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định phê duyệt "Đề án bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai đến năm 2020" với định hướng chung là từng bước xử lý ô nhiễm môi trường, cải thiện và nâng cao chất lượng nước của dòng sông.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/226326/Default.aspx