Bảo hộ giống cây trồng gặp nhiều khó khăn

    Báo VTC News
    Gốc

    Việt Nam chính thức gia nhập Hiệp hội bảo hộ giống cây trồng Quốc tế (UPOV) vào năm 2006, do đó đến năm 2016 phải hoàn thành bảo hộ cho tất cả các loài cây trồng.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/272428/Default.aspx