Áp dụng đồng loạt nhiều chính sách tiền tệ nới lỏng để đáp ứng...

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CATP) Chủ động ngăn ngừa suy giảm kinh tế, tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng tăng cường khả năng huy động vốn, đảm bảo khả năng thanh toán, hoạt động kinh doanh an toàn, hiệu quả, giảm lãi suất cho vay, tạo điều...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/an_ninh_kinh_te/2008/11/20081105.25879.ca