Anh xác nhận ổ dịch cúm gia cầm chủng H5N1 mới

    Báo VTC News
    1 đăng lạiGốc

    Môi trường, Thực phẩm và Nông thôn Anh (DEFRA) vừa xác nhận ổ dịch cúm gia cầm xuất hiện tại khu bảo tồn thiên nhiên ở khu vực Tây Nam nước này.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/233766/Default.aspx