AM-DeadLink: Nhanh chóng loại bỏ những link hỏng trong Bookmarks và Favourites

    Báo Công Thương
    Gốc

    XHTTOnline: Lưu giữ và sắp xếp một cách có tổ chức các link cần thiết cho công việc và học tập vào mục Bookmarks (Mozilla), Favourites (IE) là việc rất nên làm nhưng không phải ai trong chúng ta cũng có thói quen đó....

    Nguồn Công Thương: www.xahoithongtin.com.vn/index.asp?ID=52&subjectID=14963