Ai trong số danh tướng Tam Quốc là người bỏ mạng oan ức nhất?

Trong 'Tam Quốc diễn nghĩa', đây chính là 5 danh tướng phải bỏ mạng một cách oan ức, tức tưởi nhất. Họ là những ai.

1. Từ Hoảng

Cùng với Nhạc Tiến, Trương Cáp, Trương Liêu và Vu Cấm, Từ Hoảng được xếp vào hàng năm võ tướng dũng mãnh nhất của nước Ngụy và được người đời sau đánh giá là võ tướng giỏi nhất của Tào Tháo. "Tam Quốc diễn nghĩa" miêu tả cái chết của Từ Hoảng như sau:

trận đánh ở Tân Thành, Từ Hoảng đến dưới thành kêu gọi Mạnh Đạt ra hàng.

Ông vốn chỉ định dùng lý lẽ và tình cảm để thuyết phục Mạnh Đạt đầu hàng Ngụy nên không hề có bất cứ phòng bị nào.

Thật không ngờ, Mạnh Đạt đột nhiên bắn tên trúng giữa trán Từ Hoảng. Binh lính cứu ông về đến trại, được thầy thuốc rút tên và cố gắng chữa, nhưng vì vết thương nặng quá nên nhân vật này chết ở trong quân, thọ 59 tuổi.

Tiếc thay cho một kiêu tướng đánh bại Quan Vũ lại phải bỏ mạng như vậy.

Hình ảnh nhân vật Từ Hoảng trên phim.

2. Quách Hoài

Quách Hoài là đại tướng ở thời kỳ sau của nước Ngụy, sánh ngang với Trương Cáp. Khương Duy thống lĩnh đại quân tấn công Ngụy, Quách Hoài chỉ huy quân Ngụy đánh cho Khương Duy đại bại. Khương Duy một mình một ngựa, vội vàng chạy thoát thân, Quách Hoài một mình một ngựa bám theo ngay phía sau.

Khương Duy định bắn lén giết chết Quách Hoài, nhưng nhận ra mũi tên của mình đã đều bị rơi hết, đành phải kéo cung không hù dọa một phen.

Quách Hoài nghe thấy tiếng kéo dây cung bèn vội vàng nghiêng mình né, lại phát hiện ra Khương Duy không có tên thật.

Khương Duy lại liên tiếp kéo cung không thêm mấy lần, sau khi né, Quách Hoài mới phát hiện đều không có tên, thầm đoán Khương Duy đã không còn mũi tên để bắn nên không thèm né tránh nữa.

Vậy là Quách Hoài bắn một tên về phía Khương Duy. Sau khi né được, Khương Duy tiện tay bắt lấy tên, ngay lập tức dùng chính mũi tên này để bắn về phía Quách Hoài.

Quách Hoài vì sớm đã buông lỏng cảnh giác nên kết quả là bị bắn ngay giữa trán. Rường cột của nước Ngụy đã phải chết tức tưởi như vậy.

3. Hạ Hầu Uyên

Tào Tháo và Lưu Bị tranh giành Hán Trung, tướng Hoàng Trung và Pháp Chính của Thục phụng mệnh trấn giữ núi Định Quân.

Hình ảnh nhân vật Hạ Hầu Uyên trên phim.

Đại tướng hàng đầu của Tào Tháo là Hạ Hầu Uyên chỉ huy đại quân tấn công núi Định Quân, Hoàng Trung vốn định xuất chiến nhưng lại bị Pháp Chính ngăn cản.

Đợi tới giờ trưa, mặt trời lên cao, quân Ngụy người mệt ngựa mỏi, ào ào xuống ngựa nghỉ ngơi. Pháp Chính đột nhiên phất cờ lệnh, Hoàng Trung dẫn quân lao tới chém giết với thế sét đánh.

Hạ Hầu Uyên trở tay không kịp, bị Hoàng Trung chém chết ngay tại trận. Tiếc thay cho danh tướng một thời của Tào Ngụy đã phải chết như thế.

4. Sái Mạo

Sái Mạo là đại tướng quan trọng nhất dưới quyền Lưu Biểu, năng lực xếp trên Văn Sính, Trương Doãn, Vương Uy, Hoàng Tổ, Ngụy Diên.

Sau khi hàng Tào, Sái Mạo được Tào Tháo trọng dụng, được thống lĩnh tất cả thủy quân.

trận Xích Bích, Chu Du hiểu rõ năng lực của ông, lợi dụng tên Tưởng Cán ngu xuẩn, dùng kế phản gián diệt trừ Sái Mạo.

Nếu Sái Mạo không chết, liên hoàn kế của Bàng Thống sẽ không thể thực hiện được, thiêu Xích Bích sẽ trở thành lời nói suông, Tào Tháo sẽ thống nhất thiên hạ, Tam Quốc sẽ không còn tồn tại nữa.

5. Sái Dương

Lão tướng Sái Dương là đại tướng dưới trướng Tào Tháo, sáu tướng trấn thủ năm ải không thể nào sánh bằng, năng lực tương đương với Hạ Hầu Đôn.

Sau khi Quan Vũ qua năm ải chém sáu tướng, ông và Trương Phi gặp nhau ở Cổ Thành. Trương Phi lúc này không hề tin tưởng Quan Vũ, cho rằng Quan Vũ sẽ dẫn quân Tào tới bắt mình.

Vào lúc này, Sái Dương đem quân tới báo thù Quan Vũ giết cháu mình là Tần Kỳ, chính vì thế mà Trương Phi cho rằng đó là quân Tào đến bắt mình thật.

Để tỏ rõ sự trong sạch của mình, Quan Vũ đề nghị chém chết Sái Dương trong vòng ba hồi trống, Trương Phi đích thân đánh trống, tinh thần của Quan Vũ tăng lên gấp bội, cuối cùng chém danh tướng Sái Dương của Tào Tháo ngã xuống ngựa.

Những nhân vật kể trên hầu hết đều là danh tướng của Tào Ngụy, dưới ngòi bút của La Quán Trung, những người theo phe Tào Tháo đều có những cái chết chẳng mấy vẻ vang.

Theo Hy Li/Pháp luật & Bạn đọc

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/ai-trong-so-danh-tuong-tam-quoc-la-nguoi-bo-mang-oan-uc-nhat-1521673.html