ACE cung cấp dịch vụ bảo hiểm du lịch toàn cầu

    Báo VTC News
    1 đăng lạiGốc

    Ngày 12/6 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Bảo hiểm ACE tại Việt Nam đã ra mắt sản phẩm “Bảo hiểm Du lịch toàn cầu”, được cung cấp thông qua Tập đoàn Du lịch TransViet.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/253766/Default.aspx