“6 tăng, 1 giảm” của công nghệ thông tin và truyền thông

    Báo VnEconomy
    Gốc

    Kế hoạch phát triển của ngành công nghệ thông tin và truyền thông trong năm 2008 này có "6 tăng, 1 giảm"...

    Nguồn VnEconomy: vneconomy.vn/?cat_name=0803&home=detail&id=1d2bccb4a18822&page=category