57 công trình được nhận giải thưởng VIFOTEC lần thứ 9

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    Trong 15 năm qua, Quỹ VIFOTEC đã nhận được nhiều công trình khoa học và các giải pháp kỹ thuật của các nhà sáng tạo thuộc mọi lứa tuổi, trong đó 1.500 công trình và giải pháp đã được đánh giá cao và khen thưởng xứng đáng...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.xahoi.tinxahoi.28497.qdnd