4 ứng viên dự tuyển chức danh hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Trong tuần tới, bốn ứng viên sẽ thuyết trình công khai ý tưởng phát triển ĐH Y Hà Nội và trả lời chất vấn của cán bộ nhân viên toàn trường trong 50 phút/người.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=93710