4 cá nhân đã thao túng cổ phiếu PSH thế nào mà bị phạt 6 tỷ đồng?

UBCKNN vừa ban hành quyết định xử phạt với 4 cá nhân do có hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu của CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (HOSE: PSH).

Căn cứ kết quả giám sát, kiểm tra của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), ngày 27/5/2024, UBCKNN ban hành quyết định xử phạt 4 cá nhân gồm ông Mai Hữu Phúc, bà Võ Như Thảo, bà Đỗ Thủy Tiên, ông Trần Minh Hoàng mỗi người 1,5 tỷ đồng, tương ứng tổng số tiền 6 tỷ đồng.

Các cá nhân này đã có hành vi vi phạm thao túng thị trường chứng khoán. Trong khoảng thời gian từ ngày 1/2/2021 đến ngày 27/5/2022, ông Mai Hữu Phúc, bà Võ Như Thảo, bà Đỗ Thủy Tiên và ông Trần Minh Hoàng đã sử dụng 26 tài khoản đứng tên 15 nhà đầu tư để liên tục mua bán cổ phiếu PSH với nhau nhằm mục đích tạo cung cầu giả tạo, thao túng giá cổ phiếu PSH.

Cụ thể, nhóm 26 tài khoản tham gia 135/140 phiên giao dịch trong khoảng thời gian từ 1/2/2021 đến 25/8/2021;

Đặt 12.860 lệnh mua với tổng khối lượng là 91,5 triệu cổ phiếu, chiếm 64,5% so với toàn thị trường, khối lượng khớp mua là 66,95 triệu cổ phiếu, chiếm 67,2% so với toàn thị trường;

Đã đặt 7.587 lệnh bán với tổng khối lượng là 109,7 triệu cổ phiếu, chiếm 60,4% so với toàn thị trường, khối lượng khớp bán là 74,76 triệu cổ phiếu, chiếm 75,1% so với toàn thị trường.

Trong đó, 97/134 phiên có tỷ trọng đặt mua chiếm trên 70%, 98/134 phiên có tỷ trọng khớp mua chiếm trên 70%; 87/135 phiên có tỷ trọng đặt bán chiếm trên 70%, 108/133 phiên có tỷ trọng khớp bán chiếm trên 70%.

Tham gia 81/186 phiên giao dịch trong khoảng thời gian từ 26/8/2021 đến 27/5/2022, các tài khoản này có xu hướng bán ra với khối lượng bán ròng là 15,2 triệu cổ phiếu; đặt 1.584 lệnh mua với tổng khối lượng là 14,6 triệu cổ phiếu, chiếm 3,1% so với toàn thị trường, khối lượng khớp mua là 9,5 triệu cổ phiếu, chiếm 3,9% so với toàn thị trường; đã đặt 1.090 lệnh bán với tổng khối lượng là 37 triệu cổ phiếu, chiếm 7,5% so với toàn thị trường, khối lượng khớp bán là 24,8 triệu cổ phiếu, chiếm 10,1% so với toàn thị trường.

Khớp nội nhóm trong 157/371 phiên giao dịch (trong đó 133/157 phiên trong khoảng thời gian từ 1/2/2021 đến 25/8/2021) với tổng khối lượng khớp là 55,2 triệu cổ phiếu, giá trị khớp đối ứng đạt hơn 1.310 tỷ đồng. 102/157 phiên có tỷ trọng khớp chéo chiếm trên 50%.

Trên hệ thống giao dịch thỏa thuận, nhóm 26 tài khoản thực hiện giao dịch thỏa thuận nội nhóm với khối lượng là 5,6 triệu cổ phiếu PSH, tổng giá trị khớp nội nhóm là 91 tỷ đồng.

Như vậy, từ ngày 1/2/2021 đến ngày 27/05/2022, ông Mai Hữu Phúc, bà Võ Như Thảo, bà Đỗ Thủy Tiên và ông Trần Minh Hoàng đã sử dụng 26 tài khoản nêu trên để liên tục mua, bán, giao dịch cổ phiếu PSH giữa các tài khoản với nhau nhằm mục đích tạo cung cầu giả tạo, thao túng giá cổ phiếu PSH), vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 12 Luật Chứng khoán.

Kết quả kiểm tra, kết quả tính toán khoản thu trái pháp luật có được do thực hiện hành vi vi phạm của ông Mai Hữu Phúc, bà Võ Như Thảo, bà Đỗ Thủy Tiên và ông Trần Minh Hoàng cho thấy không có khoản thu trái pháp luật.

Bên cạnh xử phạt tiền, các cá nhân trên còn chịu biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với 4 cá nhân nêu trên.

Theo đó, các cá nhân này bị cấm giao dịch chứng khoán có thời hạn 2 năm, và cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán có thời hạn 2 năm, kể từ ngày 27/5/2024, đối với 3 cá nhân gồm ông Mai Hữu Phúc, bà Võ Như Thảo và bà Đỗ Thủy Tiên.

Cấm giao dịch chứng khoán có thời hạn 3 năm, kể từ ngày 27/5/2024 và cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán có thời hạn 3 năm đối với ông Trần Minh Hoàng.

Minh An

Nguồn Vietnamdaily: http://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/tai-chinh-ngan-hang/4-ca-nhan-da-thao-tung-co-phieu-psh-the-nao-ma-bi-phat-6-ty-dong-212206.html