30 tỷ đồng nghiên cứu và ứng dụngthuốc điều trị cho người nghiện ma túy

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Bộ Y tế vừa phê duyệt Đề án nghiên cứu, thẩm định, triển khai ứng dụng, đánh giá các loại thuốc, phương pháp y học trong điều trị phục hồi chức năng cho người nghiện ma túy đến năm 2010

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=57&NewsId=130777