18 học sinh tham gia đội tuyển học sinh giỏi quốc gia

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Các tỉnh, thành phố có học sinh tham gia đội tuyển là Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TPHCM, Hải Dương, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hưng Yên và Thanh Hóa.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=145739