15 đơn vị chậm thống kê danh mục thủ tục hành chính

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Hôm qua 13-11, Văn phòng UBND TP Hà Nội đã có công văn nhắc nhở các quận, huyện, cơ quan chậm nộp thống kê danh mục tên thủ tục hành chính (TTHC) và mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính theo yêu cầu tại công văn 1422/UBND-TCT của Tổ công tác Đề án 30 (đề án đơn giản hóa TTHC của Thủ tướng) TP.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/41/187328