10 nhân vật tàn bạo nhất thế giới game

    Báo An Ninh Thủ Đô
    Gốc

    Kratos giết vợ và con gái, đánh lại các vị thần. Cha của anh ta chính là thần Zeus tối cao.

    Nguồn ANTĐ: http://gamethu.net/News/Chuyen-game/2008/10/3B9AE8F6