10 điều thú vị về động vật

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Cá sấu nuốt đá để bơi? Vì sao những chú chim bay đường dài vẫn không bị lạc đường? Loài chim có họ hàng không? Cá cũng “chuyển giới”? Dưới đây là 10 điều thú vị về thế giới động vật.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/khcn/2009/2/109343.cand