Xây nhà thờ cho các liệt sĩ không nơi thờ tự

Nhờ nỗ lực huy động các nguồn xã hội hóa, từ cuối năm 2021 đến nay, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã xây dựng nơi thờ tự cho 11 liệt sĩ không có nơi thờ tự.

Anh Tấn - Phúc Quang

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/xay-dung-nha-tho-cho-cac-liet-si-khong-noi-tho-tu-post264831.html