"Vợ xem tủ lạnh, chồng xem tủ quần áo"

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Hồng Vân thổ lộ rằng ở nhà, nhu yếu phẩm chị lo, còn chuyện ăn diện và thời trang nói chung của các con thì Lê Tuấn Anh đảm đương. Khi hỏi trong nhà anh chọn xem ti vi, xem tủ lạnh, hay xem tủ quần áo, Lê Tuấn Anh trả lời: tủ quần áo.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/nguoinoitieng/2008/12/105284.cand