Vào “rừng ma”

    Gốc

    Dù đã nhận lời đưa tôi vào “rừng ma”, nhưng Bí thư Đảng ủy xã Trà Tập (Nam Trà My, Quảng Nam) Hồ Văn Nên vẫn luôn miệng hỏi: “Có thiệt là cô ưng vô “rừng ma” không? Vô làm cái chi trong nớ?”. Thấy tôi cương quyết muốn vào, ông mới miễn cưỡng dẫn đi...

      Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/200840/20080929005006.aspx