Tuyên chiến với chứng nghiện Internet ở Trung Quốc

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - “Nếu đúng theo dự kiến, Trung Quốc sẽ là quốc gia đầu tiên thừa nhận IAD là một loại bệnh lý, tương tự như bệnh nghiện cờ bạc và nghiện rượu bia” - Tao Ran nói với phóng viên tờ China Daily.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=109401