Sẽ có 50.000 cuốn Harry Potter 7 tiếng Việt

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Thời điểm phát hành Harry Potter tập 7 bản tiếng Việt chính thức là 7h7 phút, thứ bảy, ngày 27/10.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=22&NewsId=25670