Sa Pa mùa giáp hạt

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Anh Hạng A Páo (người Mông, 32 tuổi, thôn Lý Lao Chải, xã Lao Chải, huyện Sa Pa) vẫn không ngơi tay cuốc đất, nói: "Mất mùa vụ xuân rồi, nếu không lo làm ngay vụ mùa thì lấy gì mà ăn?". Cả nhà Páo có 3 người cộng thêm 4 người hàng xóm làm giúp để đổi công, đang khẩn trương dùng cuốc để làm đất cho những thửa ruộng bậc thang, tính khoảng 30 công.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2008/4/89811.cand