Bế mạc kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XIV

Bế mạc kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XIV

Chiều 8-4, tại Hội trường Diên Hồng - Nhà Quốc hội, Quốc hội khóa XIV đã bế mạc Kỳ họp thứ 11.
Kỳ họp 11, Quốc hội Khóa XIV: Hoàn thành nội dung chương trình đề ra

Kỳ họp 11, Quốc hội Khóa XIV: Hoàn thành nội dung chương trình đề ra

Kỳ vọng vào tinh thần đột phá và đổi mới

Kỳ vọng vào tinh thần đột phá và đổi mới

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng

Tiểu sử Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong

Tiểu sử Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong

Tiểu sử Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên

Tiểu sử Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong

Bộ trưởng Bộ Nội Vụ Phạm Thị Thanh Trà

Bộ trưởng Bộ Nội Vụ Phạm Thị Thanh Trà

Bộ trưởng Bộ Nội Vụ Phạm Thị Thanh Trà

Bộ trưởng Bộ Nội Vụ Phạm Thị Thanh Trà

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong

Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Kim Sơn

Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Kim Sơn

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn

Đại biểu kỳ vọng vào Chính phủ mới vừa được kiện toàn

Đại biểu kỳ vọng vào Chính phủ mới vừa được kiện toàn

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị

Quốc hội hoàn tất công tác nhân sự, họp phiên bế mạc

Quốc hội hoàn tất công tác nhân sự, họp phiên bế mạc