Quần vợt VN cải tổ để phát triển

    Gốc

    Hanoinet - Sự thành công của giải QV tính điểm (VTU) do Cty KD & Thể thao BD và Becamex tổ chức đã thuyết phục LĐQV VN vào cuộc nhằm thúc đấy QVVN phát triển.

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=26&NewsId=51036