Ôm hôn làm giảm cơn đau

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Các nhà khoa Thụy Điển đã chứng minh những cái ôm thật chặt hay chỉ là sự va chạm nhẹ nhàng cũng có tác dụng làm giảm cơn đau.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=36&NewsId=93790