Nông dân rủ nhau nghỉ “hưu non”

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Nghệ An là tỉnh duy nhất trong toàn quốc thực hiện thí điểm loại hình bảo hiểm nông dân (BHND). Theo số liệu của BHND Nghệ An, đến nay toàn tỉnh đã có 11 huyện, thị triển khai thực hiện loại hình bảo hiểm này và đã có 86.000 người tham gia. Thế nhưng hiện nay nhiều người quyết định làm đơn rút khỏi BHND. Vì sao?

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/chinh-tri-xa-hoi/206061.asp