Những công việc dành cho người năng động

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Để tìm được ứng cử viên hợp lý cho các vị trí công việc khác nhau, bạn cần hẹn gặp rất nhiều người mỗi ngày, với tính cách và nghề nghiệp hết sức đa dạng.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=58&NewsId=130391