Nhật Bản: Giảm ảnh hưởng của giá tiêu dùng

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Bộ trưởng Kinh tế và Công nghiệp Toshihiro Nikai cho biết Bộ này mong muốn xây dựng các biện pháp mạnh mẽ, trong đó có việc cung cấp quỹ của Chính phủ nhằm giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ giải quyết sự thiếu vốn cũng như tiết kiệm năng lượng.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=82944