Nhập siêu mừng hay lo?

    1 đăng lạiGốc

    Hanoinet - -9 tháng qua, kinh tế nước ta có tốc độ tăng trưởng đạt 8,3% và là mức cao nhất trong 10 năm qua. Trong đó, công nghiệp - xây dựng đã tăng trưởng ở hàng 2 chữ số để bù cho mức tăng còn thấp ở ngành nông nghiệp, đồng thời ngành dịch vụ cũng đạt mức tăng trưởng đạt 8,61% và cũng là mức tăng cao nhất trong 10 năm qua. Về xuất nhập khẩu, xuất khẩu đạt kim ngạch 35,23 tỷ USD, tăng 19,4% so cùng kỳ, nhưng nhập khẩu lên tới 42,86 tỷ USD. Với những thống kê như trên, nước ta đã nhập siêu và nhập siêu ở mức cao. Điều này khiến dư luận lo ngại.

    Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=15&NewsId=26900