Mỹ: Nghiên cứu chống ung thư đạt những tiến triển mới

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    VIT- Tại Mỹ, một nhóm nghiên cứu đã tìm ra được một phương pháp mới có thể đẩy mạnh tiến trình chống bệnh ung thư.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/SKDS/52544/default.aspx