Minh Phú bị phạt 30 triệu đồng

    Báo VnEconomy
    Gốc

    Công ty Cổ phần Thủy sản Minh Phú đã bị Ủy ban Chứng khoán xử phạt hành chính với mức phạt tiền 30 triệu đồng...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=07&home=detail&id=2c8c786aadb2a9&page=category