Lời Sli trong đêm

  Gốc

  Nông Thị Hưng

  Chim về đâu chim hỡi
  Em xa anh đêm này
  Cỏ còn xanh, cây còn quen góc vắng
  Mong chim lượn vòng vòng
  Đốt lòng em nỗi đợi.

  Men rượu uống là say
  Sao phút này đây quẩn quanh trong em bóng người đi mãi
  Mặc núi cao che mắt
  Mặc suối sâu cản đường
  Vẫn hướng về anh một lối.

  Đêm đêm em lấy lời ra soi
  Lấy thương ra đắp
  Câu Sli chan chan trước mặt
  Bập bùng theo gió bay đi.

   Nguồn VNCA: http://vnca.cand.com.vn/tho/loi-sli-trong-dem-651258/