Liên kết đào tạo nhân lực ngành du lịch

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Ngày 7.3 tại TP.HCM, Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì cuộc hội thảo quốc gia "Đào tạo nhân lực ngành du lịch theo nhu cầu xã hội" do Bộ Giáo dục- Đào tạo, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Xahoi/2008/3/8/229256.tno