Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh An Giang thông tin, phổ biến kiến thức đầu năm

Sáng 29/2, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị thông tin phổ biến kiến thức năm 2024 (đợt 1) cho lãnh đạo, hội viên các hội, tổ chức thành viên thuộc Liên hiệp hội An Giang; lãnh đạo Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh tham dự.

Tại hội nghị, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Mạnh Hà đã điểm qua thông tin thời sự về mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững giữa Việt Nam - Trung Quốc.

Đại biểu còn được thạc sĩ Nguyễn Đức Tài, Trưởng ban Công tác chuyển đổi số, Trường Cao đẳng nghề An Giang thông tin về chương trình học tại Trường Cao đẳng nghề An Giang lấy bằng quốc tế.

MỸ HẠNH

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/lien-hiep-cac-hoi-khoa-hoc-va-ky-thuat-tinh-an-giang-thong-tin-pho-bien-kien-thuc-dau-nam-a389287.html