Lần đầu tiên Bộ Tài chính “đòi nợ” DN xăng dầu

    Báo Công An Nhân Dân
    4 đăng lạiGốc

    Dầu xuống ngưỡng 91 USD một thùng, doanh nghiệp làm ăn có lãi, Bộ Tài chính vừa có “trát” yêu cầu các đơn vị cung ứng xăng dầu trích một khoản lợi nhuận để trả nợ cho các khoản mà ngân sách Nhà nước phải chi ra khi dầu thế giới tăng cao.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/kinhte/2008/10/100927.cand