Jay Bayron tạm dẫn đầu

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Ở 9 lỗ đầu, Jay mất 34 gậy và mất 35 gậy ở 9 lỗ sau. Cùng đạt 69 gậy như Jay, nhưng các tay golf Mars Puca (Philippines), Pol Kemmarat (Thái Lan) và Huỳnh Văn Sơn (Việt Nam) chỉ xếp ở các vị trí tiếp theo từ 2-4.

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/phutrangthethao/2007/11/130780