Internet Banking của Ngân hàng Đông Á được cấp “chứng minh thư” trên mạng

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Internet Banking của ngân hàng Đông Á đã chính thức sử dụng SSL Certificate with Extended Validation mã hóa toàn bộ các dữ liệu truy cập theo chuẩn AES-256 bit, chuẩn mã hóa an toàn nhất trên Internet. Đông á là  ngân hàng đầu tiên ở Việt Nam áp dụng giải pháp này.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/148713