Hơn 400 đoàn viên thanh niên làm sạch bờ biển Thạch Hải

Sẵn sàng đón mùa du lịch biển 2024, tuổi trẻ Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã huy động lực lượng ra quân thu gom, xử lý rác thải tại bờ biển Thạch Hải.

Sáng 14/4, Ban Thường vụ Huyện đoàn Thạch Hà, Đoàn trường THPT Nguyễn Trung Thiên và xã Thạch Hải tổ chức ra quân vệ sinh môi trường bờ biển Thạch Hải.

Tại bờ biển Thạch Hải, hơn 400 đoàn viên, thanh niên Đoàn trường THPT Nguyễn Trung Thiên và cán bộ Huyện đoàn, công chức xã Thạch Hải đã dọn dẹp vệ sinh môi trường, thu gom rác thải làm sạch bờ biển.

Các đoàn viên thanh niên đã chia thành từng nhóm thu gom rác thải với tuyến bờ biển dài hơn 3 km.

Đây là hoạt động ý nghĩa thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ huyện nhà, giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp, sẵn sàng chào đón mùa du lịch biển 2024.

H.L

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/hon-400-doan-vien-thanh-nien-lam-sach-bo-bien-thach-hai-post264797.html