Học bổng Hubert Humphrey

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM thông báo về chương trình học bổng Hubert Humphrey niên học 2009-2010. Đây là chương trình học tập, nghiên cứu một năm, không cấp bằng, dành cho những cán bộ trẻ (28-45 tuổi, tốt nghiệp ĐH, có ít nhất 5 năm công tác).

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Giaoduc/2008/5/14/238629.tno