Hoàng Long Long An bán đấu giá gần 3,2 triệu cổ phần

    Báo VnEconomy
    Gốc

    Ngày 23/1, tại sàn Tp.HCM sẽ tổ chức phiên đấu giá 3.195.531 cổ phần của Công ty Cổ phần Hoàng Long Long An...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=07&home=detail&id=bac7535c456c22&page=category