Giới thiệu nét đặc sắc của kho tàng nghệ thuật dân gian Việt Nam

    Báo Nhân Dân
    3 đăng lạiGốc

    ND - Trung tuần tháng 2 này, nhận lời mời của Bộ Văn hóa và Hiệp hội biểu diễn nghệ thuật dân tộc Nhật Bản, Đoàn nghệ thuật dân gian Việt Nam do Trung tâm Bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam phối hợp với các chuyên gia văn hóa Nhật Bản tuyển chọn lên đường đi Tokyo dự Liên hoan quốc tế nghệ thuật dân gian châu Á.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=140987&sub=134&top=43