Gánh chữ nơi giảng đường online

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Những khái niệm như con đường đến trường, lớp học, sách vở, thầy trò... đang dần được tích hợp vào những cú nhấn chuột khi e-learning trở thành hình thức học tập không thể thiếu với một bộ phận "học trò" Việt Nam.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=52096