Facebook trên iPad đã hỗ trợ chế độ xem Split View và Silde Over

ng dụng Facebook cho iPadOS đã hỗ trợ đa nhiệm tốt hơn với chế độ Split View và Slide Over.

Facebook ở iPad đã hỗ trợ Split View và Slide Over.

Tính năng quan trọng đáng ra phải có từ lâu

Trong vài năm vừa qua, ứng dụng Facebook cho iPad thiếu một vài tính năng quan trọng được cho là phải được tích hợp từ lâu. Nhưng vừa qua trong một bản cập nhật mới thì ứng dụng Facebook trên iPad đã chính thức hỗ trợ đa nhiệm.

Mặc dù được biết từ phiên bản iOS 9 đã hỗ trợ chế độ làm việc đa ứng dụng nhưng Facebook lại không hề hỗ trợ chế độ này trên ứng dụng của họ cho đến trước bản cập nhật hiện tại.

Bản cập nhật mang đến sự hỗ trợ cho cả Split View và Slide Over cho ứng dụng Facebook trên iPadOS. Split View cho phép người dùng mở ứng dụng Facebook bên cạnh một ứng dụng khác cùng một lúc. Slide Over cho phép ứng dụng Facebook được sử dụng theo cách ưu tiên (overtop) hơn một ứng dụng khác mà không phải rời khỏi ứng dụng chính bạn đang làm việc.

Sự xuất hiện của tính năng này khá tình cờ, vì Facebook đã không đề cập đến hỗ trợ đa nhiệm trong chi tiết bản cập nhật lần này.

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/facebook-tren-ipad-da-ho-tro-che-do-xem-split-view-va-silde-over-post79417.html