Được huy động vốn sau khi khởi công

    Gốc

    Bộ Xây dựng vừa có công văn 1894/BXD-PTĐT (ngày 18.9.2008) trả lời Công ty liên doanh Phú Mỹ Hưng về kiến nghị cho phép Phú Mỹ Hưng được huy động vốn theo đúng quy định của Nghị định 02/2006 về việc ban hành quy chế khu đô thị mới; và Thông tư 04/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Nghị định 02/2006.

      Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/200840/20080930182902.aspx