Đội ngũ Obama vô can

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Một bản báo cáo ngày 23-12 của nhóm chuyển giao quyền lực của Tổng thống đắc cử Barack Obama vừa kết luận rằng, ông Obama không liên quan gì đến xì căng đan của Thống đốc Illinois, Rod Blagojevich muốn “bán ghế” thượng nghị sĩ.

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/hosotulieu/2008/12/176278