Đọc bộ sách Kịch bản truyền hình của nhà văn Minh Chuyên

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Nhà văn Minh Chuyên bắt đầu nổi tiếng từ khoảng hai mươi năm trước, khi mà văn học nước ta bắt đầu bước vào thời kỳ đổi mới. Anh là một trong những người giành được nhiều thành công trong thể loại bút ký, phóng sự.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=122985&sub=134&top=43