Doanh số Xbox 360 tăng vọt

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Microsoft thừa nhận hãng quyết định sử dụng chiêu bài giảm giá bán cho 3 phiên bản Xbox 360 là để cải thiện tình hình kinh doanh. Và, bước đầu Microsoft đã thành công.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=11378&t=pcolarticle